+32476417731

In overeenstemming met de bepalingen van koninklijk besluit 933/2021 van 26 oktober van de regering van Spanje, waarin de verplichtingen van documentaire registratie en informatie bij accommodatieactiviteiten zijn vastgelegd, op grond van het beginsel van veiligheid, openbare en burgerveiligheid, informeren wij u dat het de plicht is van alle gasten om de persoonlijke gegevens te verstrekken die vereist zijn door de huidige regelgeving en om de reizigersgedeelten te ondertekenen (alle gasten ouder dan 14 jaar; met betrekking tot degenen jonger dan 14 jaar, hun ouders of wettelijke voogden moet de gegevens verstrekken); evenals uw paspoort of identificatie bij de ingang van de accommodatie. Bij weigering kan op grond van het toelatingsrecht de toegang worden geweigerd.